Seajet 015 Underwater primer

699,00 kr

Seajet Underwater Primer er en optimal primer til bruk under vannlinjen på glassfiber- og trebåter. Den kan benyttes som grunning for alle Seajets bunnstoff. Primeren er akrylbasert, og egner seg godt som forsegling over ukjent, gammelt eller teflonbaserte bunnstoff.

Underwater Primer tørker raskt, og gir svært god heft for bunnstoff.

– Skrogtyper: Glassfiber og tre
– Dekkevne: 10 m² per liter
– Ved bruk av tynner anbefales Seajet Thinner A (tynnes normalt ikke)

Produktnummer: 2004 Kategori:

Tilleggsinformasjon

Størrelse

2,5 Liter

Faresetningene

H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.